RREGULLAT E VLERËSIMIT TË QENVE NË MANIFESTIMET KINOLOGJIKE

Kategoria e këlyshëve nga 3-6 muaj (Baby Class) Garojnë ndaras këlyshët meshkuj dhe ndaras këlyshët femra, në këtë kategori këlyshët nuk vlerësohen me nota por vetëm me vërejtje: Shumë perspektiv, perspektiv, mjaftueshëm dhe jo mjaftueshëm. Radhiten nga 1 deri në 4 sipas kualitetit. Këlyshi më i mirë i racës  së caktuar, i përzgjedhur nga të […]