Më 20 dhe 21 prill 2019 një tjetër shfaqje e rëndësishme ndërkombëtare pret Klubin Dobermann të Shqipërisë, në Bar të Mal-it të Zi.
Klubi Dobermann i Shqiperise do të jetë i pranishem me 4 nga super dobermanet të kualifikuar per keto shfaqje:

– BAR CACIB 1 – 20 prill 2019
– Specialiteti Dobermann “Kupa e Adriatikut” 2019
– BAR CACIB 2 – 21 prill 2019